Đề xuất thành lập Đại học CNTT-TT ASEAN

Chia sẻ về ý tưởng "Một ASEAN thống nhất" trong phiên họp báo tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới về ASEAN (WEF ASEAN), Quyền Bộ trưởng Thông tin & Truyền thông – Nguyễn Mạnh Hùng đã đề xuất sáng kiến thiết lập một Đại học Công nghệ Thông tin – Truyền thông (ICT) ASEAN.

Trong 3 sáng kiến Nguyễn Mạnh Hùng trình bày tại WEF ASEAN, ngày 12/9, ông nhấn mạnh về một ASEAN phẳng, không cần chuyển vùng dữ liệu để tất cả mọi người du lịch dễ dàng.

Ông Hùng cho rằng, điều quan trọng nhất là kỹ năng cho tương lai, kỹ năng ICT trong bối cảnh Cách mạng Công nghiệp Lần thứ 4. Chính vì vậy, sáng kiến thứ 2 mà ông đưa ra đó là thiết lập một Đại học CNTT-TT (ICT) ASEAN.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng (ở giữa) cho rằng: Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 sẽ là cuộc cách mạng về chính sách nhiều hơn là một cuộc cách mạng về công nghệ. Ảnh VietnamNet.

Sáng kiến thứ ba ông Hùng đề xuất là việc thành lập trung tâm chia sẻ thông tin về an ninh mạng trong ASEAN. Ông cho rằng, cuộc sống của chúng ta phụ thuộc rất nhiều vào Internet. Sự thịnh vượng của chúng ta cũng vậy. Tuy nhiên, Internet không an toàn. Vì vậy, điều quan trọng nhất với chúng ta trong tương lai là an ninh mạng.

Lý giải về việc Việt Nam có thể tận dụng cơ hội từ cách mạng 4.0 như thế nào? Ông Nguyễn Mạnh Hùng ông cho rằng tương lai sẽ không còn phụ thuộc quá nhiều vào quá khứ. Đây sẽ không chỉ là cuộc cách mạng về công nghệ, mà lớn hơn nữa là cuộc cách mạng về chính sách.

Trước đó, khi phát biểu ở Lễ khai giảng năm học mới 2018 – 2019 tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, ông Hùng đã nhận định, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Sẽ là cơ hội cho tất cả những ai đi đầu trong phát triển và ứng dụng công nghệ 4.0. Không như các lần trước đây, công nghệ 4.0 sẽ thay đổi các chúng ta làm việc, kinh doanh, dạy học. Thách thức lớn nhất là sự thay đổi, là sự sớm chấp nhận các mô hình mới về kinh doanh, quản trị và dạy học. Một cuộc cách mạng về chính sách nhiều hơn là một cuộc cách mạng về công nghệ.

Vũ Hùng