Posts tagged STEM
TP.HCM đang xây dựng tiết học tự chọn về STEM, Robot

Việc ứng dụng các giải pháp sáng tạo ở TP.HCM áp dụng rất nhiều, quan trọng là chúng ta phải đào tạo đội ngũ giáo viên có thể linh hoạt lồng ghép các kiến thức của các bộ môn khoa học khác nhau. Xây dựng chương trình, tiết học tự chọn trong nhà trường về STEM, Robot để các em vừa chơi và học.

Read More