Posts tagged bảo vệ thủy sản
Bảo vệ môi trường sống của các loài thủy sản

Theo dự thảo, phạt tiền đối với hành vi vi phạm quy định khu vực cấm khai thác thủy sản có thời hạn được áp dụng mức phạt thất nhất từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng đối với tàu cá, tùy thuộc vào chiều dài lớn của tàu. Ngoài ra, các tàu này còn bị buộc phải thả số thủy sản còn sống trở lại môi trường sống của chúng hoặc chuyển giao số thủy sản thuộc Nhóm I của Danh mục loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm đã chết cho cơ quan có thẩm quyền để xử lý.

Read More