Posts tagged bảo vệ voi
Dùng tiếng ong để bảo vệ loài voi

Tổng Công ty Đường sắt Ấn Độ đã có một sáng kiến rất hiệu quả mà lại không tốn kém, đó là sử dụng âm thanh của đàn ong để đuổi voi ra khỏi đường ray tầu hỏa. Đây là một kế hoạch bảo tồn loài voi ở Ấn Độ do tình trạng suy giảm số lượng nhanh chóng. “Tiếng ù ù của đàn ong sẽ quấy rầy đàn voi và khiến cho chúng phải bỏ chạy khỏi nơi phát ra âm thanh ấy”.

Read More