MỤC TIÊU

Tìm kiếm, tôn vinh những sáng kiến góp phần tạo dựng môi trường sống, sinh hoạt, học tập của cộng đồng dân cư Thành phố Hồ Chí Minh ngày một tốt đẹp, thuận lợi và trong lành hơn


GIẢI THƯỞNG

Tiền mặt, bằng khen và các chương trình hỗ trợ khác dành cho:

sản phẩm, mô hình.jpg

Sản phẩm, mô hình, giải pháp sáng tạo phục vụ sản xuất, đời sống, kinh tế, xã hội cho cộng đồng dân cư TP Hồ Chí Minh

Các cơ quan truyền thông, các bài báo tích cực đưa tin, phổ biến, tôn vinh sáng kiến cộng đồng


CÁCH THỨC CHẤM GIẢI

Sản phẩm dự thi được mô tả bằng bài viết, đăng trên các loại hình báo chí


 

THỜI GIAN

Từ 19/6 đến 10/11/2018

thời gian.jpg

CÁCH THAM DỰ

Gửi bản mô tả sáng kiến hoặc bài báo về sáng kiến đến:

email@sangkiencongdong.vn hoặc

Tòa soạn Tạp chí Khám Phá, 79 Trương Định, Phường Bến Thành, Quận 1, TP Hồ Chí Minh


Bài dự thi 2018


Ban tổ chức và các đơn vị liên kết