Sinh viên Trung Quốc sáng chế máy tính tiền suất ăn trong căng tin

Chiếc máy của nhóm sinh viên kỹ thuật ở Đại học Giao thông Thượng Hải nhận dạng thức ăn để đo lượng calo, sau đó quy đổi thành giá tiền. 

 
 

Theo Vnexress

Bài gốc