Kế hoạch năm mới - Kỳ vọng và thực tế

Đã bao nhiêu lần bạn lên kế hoạch năm mới rằng "Năm nay mình sẽ giảm cân, năm nay mình sẽ chăm chỉ hơn...". Tuy nhiên có một thực tế phũ phàng là bạn chưa bao giờ có thể thực hiện được lời hứa hàng năm của mình.

Và để bạn quên không 'hứa' năm nay, chúng tôi đã tổng hợp một số kỳ vọng chưa thể làm được, hy vọng bạn sẽ hoàn thành 'ít nhất' một thứ dưới đây nhé:

Hạn Vũ